Rodzina to siła

Celem projektu „Rodzina to siła – program wsparcia dla rodzin z dziećmi” jest zwiększenie zaangażowania co najmniej 10 rodzin w życie własne oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz działań na rzecz dobra wspólnego oraz wspólne przygotowanie 2 inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnej w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zadanie będzie polegało na wdrożeniu programu wsparcia dla rodzin z dziećmi z terenu miasta Wrocławia. W ramach Programu przewidziano:

1) wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i dla dzieci – w ramach wsparcia przewiduje się spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem dla rodziców i dzieci – odbędzie się Akademia Kompetencji Wychowawczych

2) Wsparcie i rozwój rodziny – w ramach zadania przewidziano następujące zajęcia/warsztaty:
a) arteterapia dla małych i dużych – zajęcia manualne dla całych rodzin z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i rękodzielniczych, ponadto w ramach arteterapii odbędą się również zajęcia ekologiczne (np. wykonywanie muchy śmieciuchy), mające na celu propagowanie proekologicznych postaw i zachowań;
2) biblio i bajkoterapia dla małych i dużych – biblio i bajkoterapia ma za zadnie uczyć, bawić i pomagać w trudnych chwilach. Oprócz tego potrafi zrelaksować i dać ogromną radość, wzbogacić wyobraźnię. Bajki przekazują informację o otaczającym świecie oraz budują osobowość dziecka. W ramach warsztatów zapoznamy się z ciekawymi bajkami w formie czytanej oraz w formie filmów. Przedstawione bajki będą miały za zadanie: wzmacniać poczucie własnej wartości, wzmacniać motywację do uczenia się, wzmacniać akceptację samego siebie, wzmacniać poczucie własnej wartości, przygotowywać do pełnienia ról społecznych, pomagać w procesie rozwoju, zmniejszać strach, lęk, stres, łagodzić agresję, wzbogacać słownictwo, przedstawiać różne trudności, zachęcać do mówienia o problemach, poszukiwać skutecznych rozwiązań, uczyć myślenia pozytywnego i in. Ponadto udział rodziców w spotkaniach będzie miał na celu zwrócenie uwagi na wartość czytania dzieciom, umożliwienie zapoznania się z elementami bajkoterapii, możliwościami wykorzystywania bajek w codziennym życiu i wychowaniu dzieci,
c) spotkanie z florystyką – warsztaty z tworzenia kompozycji kwiatowych, stroików i in. Warsztaty rozbudzają estetykę i wyobraźnię uczestników. Rozwijają percepcję ruchową i wzrokową, bawią kolorem i kształtem, wspomagają rozwój dotyku i wrażliwości na piękno. Prowadzone dla dzieci wzbudzają ciekawość świata, zainteresowanie przyrodą, rozwijają kreatywność. Prowadzone dla dorosłych pozwalają dostrzec nowe umiejętności, wzmacniają wrażliwość na piękno i rozwój artystyczny. Prowadzone dla rodzin, czyli równocześnie dla dzieci i rodziców, wyzwalają pokłady radości ze wspólnego tworzenia sztuki, tak ulotnej, jak kompozycje kwiatowe.
d) matematyka dla smyka – warsztaty dla dzieci mające na celu pobudzanie wyobraźni przestrzennej, zastosowania matematyki w życiu codziennym, zastosowania matematyki w zabawie i in.,
e) wspólne muzykowanie z elementami choreoterapii – zajęcia przeznaczone dla całych rodzin, mające na celu uświadomienie rodzicom jak ważna jest rola muzyki i wspólnego muzykowania w rozwoju dzieci, zajęcia będą stanowiły swoistą stymulację do współdziałania pomiędzy dziećmi a rodzicami;
f) warsztaty z radzenia sobie z emocjami – warsztaty przeznaczone zarówno dla dzieci i dorosłych dot. emocji, prawidłowego ich nazywania i radzenia sobie z nimi w życiu codziennym;
g) kreatywnie i bajkowo – warsztaty dla rodziców mające na celu pokazanie rodzicom możliwości wspólnego spędzania czasu z dziećmi zarówno w domu, w dobie pandemii ale także na dworze. W ramach warsztatów przewidziano burzę mózgów, wspólne tworzenie kreatywnego drzewa zajęć. W ramach warsztatów rodzice będą mogli poznać różne techniki plastyczne, gry i zabawy i in,

3) warsztaty teatralne dla rodzin – w ramach warsztatów rodzice i dzieci będą mogli wspólnie uczestniczyć w tworzeniu rożnego rodzaju scenek, krótkich spektakli, występów z wykorzystaniem przedmiotów użytku codziennego, pacynek i in. Warsztaty mają za zadanie pobudzić wyobraźnię dzieci i rodziców, poszerzyć zasób słownictwa u dzieci, pokazać ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.

4) gry terenowe (m,in, Zwierzęta na Starym Mieście, Sławni ludzie w Parku Południowym, Szlak Zabytków Techniki na Borku) – jest to forma spędzania wolnego czasu nie tylko rekreacyjnie, ale również edukacyjnie. Gry terenowe uczą, ponieważ opowiadają o historii i atrakcjach miejsca, bawią, gdyż wykonanie przygotowanych zadań wzbudza drużynową radość i wyzwala uśmiech, integrują, ponieważ uczą współpracy i współdziałania w rodzinie, zdrowej rywalizacji. W każdej grze przygotowane jest 5-10 zadań, z których niektóre będą nadzorowane przez animatorów. W grach pojawiają się zadania z historii, geografii, przyrody, zadania rekreacyjno-sportowe, zadania pokazujące okoliczne atrakcje turystyczne.

5) uroczyste obchodzenie święta rodziny, dnia mamy i taty, dnia dziecka – w ramach uroczystości rodziny będą miały możliwość wspólnego zaangażowania się w realizację działań na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej, zrobienia czegoś dla innych a przy okazji wspólnego świętowania ważnych dni w życiu rodziny,

Podkreślić należy, iż do organizacji większości z tych działań zostaną zaangażowani sami odbiorcy (np. organizacja Dnia Dziecka, Święta Rodziny i in). Realizacja zadania ma się przyczynić do działania na rzecz dobra wspólnego, promowania wolontariatu wśród społeczności lokalnej, promowania aktywnego spędzania czasu wolnego z własną rodziną, ale również do spędzania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej, nawiązywania kontaktów międzyludzkich, działalności non profit dla drugiego człowieka,

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Rodzina to siła – program wsparcia dla rodzin z dziećmi.


Wartość finansowania 121 800 zł.
Całkowita wartość zadania publicznego 121 800 zł.


Celem realizacji zadania jest zwiększenie zaangażowania co najmniej 10 rodzin w życie własne oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz działań na rzecz dobra wspólnego oraz wspólne przygotowanie 2 inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnej w okresie od 01.05.2022 do 31.12.2022.

Zadanie polega na wdrożeniu programu wsparcia dla rodzin z dziećmi z terenu miasta Wrocławia.